Energetsko svetovanje in inženiring

 

Razvili smo svoj sistem svetovanja, ki smo ga na kratko poimenovali 8P.  Sestavljen je iz naslednjih sklopov:

 

1. Prva seznanitev s konceptom nadzora porabe

2. Popis stanja

3. Postavitev ciljev

4. Predlogi za izvedbo

5. Plan izvedbe

6. Plan investicij in nabave

7. Pomoč ali nadzor pri izvajanju

8. Poročila

 

Verjamemo, da je končni cilj popolna energetska samozadostnost organizacije.