Energy Business Intelligence

 

Današnji trg energije se stalno spreminja, zato so hitre in dobro osnovane odločitve ključne za preživetje.

 

Opis

 

Rešitev Energy Business Inteligence je osnovana na tehnologiji JAVA in je enostavno povezljiva z ERP, SCADA in drugimi že obstoječimi sistemi. Specifična zasnova omogoča visok ROI. Intuitivni uporabniški vmesnik zagotavlja podatke in informacije primerne tako za tehnične kot poslovne uporabnike.

 

Informacije so predstavljene v obliki tabel, grafov, pivot tabel in “drill down” pripomočkov. Specifični objekti so razviti za potrebe energetskih projektov.

 

Ključne lastnosti:

- priprava in uporaba indikatorjev

- scenariji in analiza scenarijev

- hitro zaznavanje problemov in priložnosti.

 

Da bi energetska podjetja lahko sprejemala dobre odločitve, je potrebno analizirati velike količine podatkov iz različnih virov. EBI zagotavlja pregled nad podatki in KPI-ji – tako, da lahko podpre ves odločevalski proces.

 

 

Zakaj izbrati EBI?

 

- enostavna implementacija

- sistem omogoča podporo vsem nivojem odločanja in poročanja

- možnost izboljšav

- enostavna merila in KPI-ji

- uporaba obstoječih informacij

 

 

Pomemben del EBI-ja je AIE – Artificial Intelligence for Energy

 

AIE je programsko orodje katerega naloga in namen je modelirati nenaključne podatke (ponavadi zajete iz različnih virov) s pomočjo najenostavnejšega algoritma.

 

V energetiki je največji izziv, kako najnatančneje predvideti bodočo porabo, da bi se izognili izgubam. Ponavadi so na razpolago pretekla poraba, vremenski podatki in podobno. V kolikor obstaja povezava, jo bo AIE zaznal in predstavil.